About
Issues
Our authors 
Contact us
Forum
 
Dimitrova, N. (2010). Main features of development of psychology in Bulgaria in the first half of the 20th century

Download full text in PDF (in Russian)

Journal
Methodology and History of Psychology. 2010. Volume 5. Issue 2
Section
Psychology in Bulgaria
Pages
49-56
Type
Scientific article
Title
Main features of development of psychology in Bulgaria in the first half of the 20th century
Authors
Dimitrova, Nina Ivanova
Abstract
The paper describes the emergence and development of Bulgarian psychology of the first half of the 20th century, Russian (including Soviet) and German influence on it, confrontation of different directions in the Bulgarian psychology, shows the most important studies carried out by the Bulgarian psychologists. The author considers the specifics of the Bulgarian consideration of issues of the relationship between body and soul, the attitude to it in different Bulgarian schools of psychology.
Keywords
 • Bulgarian psychological science
 • psychological laboratory
 • psychophysical / physiological parallelism
 • mind-body problem
 • psychoanalysis
 • depth psychology
 • experimental psychology
 • Rehmkean school
 • psychical and physiological
 • Marxism
References
 • Алексиев Н. Основни форми на чувствата. Пловдив, 1907.
 • Алексиев Н. Принос към учението за волята. София, 1910а.
 • Алексиев Н. Учението на Г.Т. Фехнер за отношението между душа и тяло. София, 1910б.
 • Гановски С. Научният преврат в областта на психологията // Народна просвета. 1928. № 5-6.
 • Димитров М. Психоанализа и марксизъм // Нов път. 1924-1925. № 12.
 • Димитров М. Психофизиология на смеха. София, 1925.
 • Димитров М. Психология на спонтанния ейдетизъм. София, 1931.
 • Димитров М. Психоанализата в осветлението на един български труд // Философска мисъл. 1949. № 3.
 • Илиев Н. Душа, човек и човешки живот (Спорът между биолози-материалисти и религиозни мистици от гледището на основнонаучната философия). София, 1926.
 • Казанджиев Сп. Периферната теория за афекта и репродуцирането на патогенните афектни преживявания. София, 1934.
 • Казанджиев Сп. Психология на възприятието. 2-е изд. София, 1940.
 • Казанджиев Сп. Обща психология. София, 1941.
 • Казанджиев Сп. Военна психология. София, 1943.
 • Кинкел И. Наука и религия в светлината на психоаналитичната социология. София, 1923.
 • Кинкел И. Наука и религия в психоаналитично осветление // Наука и възпитание. 1924. № 9-10.
 • Кинкел И. Философската същина на психоаналитичния мироглед // Философски преглед. 1933. № 1.
 • Михалчев Д. Лекции по обща психология. София, 2001.
 • Николов Мл. Психоанализата – ключ за разбиране на душите. Психологически етюд. София, 1922.
 • Николов Мл. Принос към криминалната психология. София, 1925.
 • Русев Л. Психоанализа на Ботевото творчество // Философски преглед. 1933. № 3.
 • Русев Л. Художествената литература и психоанализата. София, 1934.
 • Tinker M.A. Wundt’s Doctorate Students and Their Theses (1875-1920) // Wundt Studies. A Centennial Work. Toronto, 1980.
 • Tögel C. Wilhelm Wundt und seine bulgarische Schüler // Zeitschrift für Psychologie. 1983. Bd. 191.
To cite this article
Dimitrova, N. (2010). Main features of development of psychology in Bulgaria in the first half of the 20th century. Methodology and History of Psychology, 5(2), 49-56.

| Версия для печати |
© 2018 Methodology and History of Psychology